БЪДИ ЖЕУЕЗЕН
ХБ СТИЙЛ се наложи като еталон за качество и прецизност в производството на арматурни заготовки, доставени в уговорения срок.
В множеството знакови обекти в инфраструктурата, индустриално строителство, търговски центрове компанията доставя продукти
с най-високо качество - бигли (стремена), усилители, монтажна армировка, детайли за греди и колони, пилоти.

Арматурните заготовки се произвеждат от най-качествената арматурна стомана в България - B500B, B500C no EN 10080.

Точното спазване на срокове за доставка, гарантират ниска крайна себестойност за строители и инвеститори.